Archief Afekjes

Oplossingen:

November 2017

E. Neuhaus, 1940

Oplossing 1. Qa5!

oktober 2017


Studies: 1) R. Skuja, 1950: 1.Kf5 Kg7 [1…d5 2.Kxf6] 2.e7! [2.Ke4? Kf8] 2…Kf7 3.e8Q+! Kxe8 4.Ke6! [4.Kxf6? Kd7 5.Kf5 Kc6 6.Ke4 Kc5] 4…Kd8 [4…Kf8 5.Kxf6] 5.Kxd6 +- ½–½

september 2017

Wit geeft mat in 3: P.H. Williams, 1904

Oplossing: 1.Kb2! a1Q+ 2.Rxa1 h1Q 3.Qxh1#

augustus 2017

Wit geeft mat in 2, J.Haring, 1955

Oplossing: 1. Qd4

juli  2017

Wit geeft mat in 3,  A. Kauders, 1903:

Oplossing: 1. Qa7! Rxa7 2.Kf7 Kd8 / Kb8 3. Rg8#

Juni 2017

Wit geeft mat in 2,  E. Hollady, 1978:

Oplossing: 1 Kg7 !

Mei 2017

Wit geeft mat in 3: L. Kubbel, 1910:

Oplossing: 1. Na6! Ka4 2.b8N! Kb5 3.Bc6#; 1…Kxa6 2.b8R! Ka7 3.Ra8#

April 2017

Wit geeft mat in 2: V. Diaconu, 1967:

Oplossing: 1. Qb2!

Maart 2017

Wit geeft mat in 3: O. Blumenthal, 1912

Oplossing: 1. Bh2!  g3 2.b8Q gxh2 3.Qxh2#

Januari 2017

Wit geeft mat in 2: V. Veders, 1971

Oplossing: 1. Bb1!

December 2016

Wit geeft mat in 3: O. Wurzburg, 1911

Oplossing:1. Rd4! (Dr. 2.Kb3) Ne4, Nd5, Nd7, Ng4 2. RxN.

November 2016

Wit geeft mat in 3: W.A. Shinkman, 1877

Oplossing: 1.Th1! Kxh1 2.Kg3; 1…Kf3 2.Th2; 1…Kf2 2.Kh3

Oktober 2016

afek_okt_2016

Wit geeft mat in 3: W. Meredith, 1872

Oplossing: 1.Pd7! Kd2 2.Pc5! (Kc1 3.Pb3#) (Kc3 3. Pc4#) (Ke1 3. Lc3#)

September 2016

afek_sep_2016

Wit geeft mat in 3: E.Pepeljaeva, 1958

Oplossing: 1.Kf4! h6 2.f7+ Kh7 3.f8P#!

Augustus 2016

Afek_Aug_2016Wit geeft mat in 3: H. Hultberg ,1971

Oplossing: 1.Th1! g4 2.Tf1! g3+ 3.Ke2#

Juli 2016

Afek_aug_2016Wit geeft mat in 3: T. Ilievsky, 1977

Oplossing: 1Tc5! b6 2.Lh2 bxc5 3.Lc7#; 1…Kb6 2.Tc8+ Ka5 3.Ta8#

Mei 2016

Afek_mei_2016Wit geeft mat in 3, M. Miljanić, 1996

Oplossing: 1.Dg1! Kf4 2.Txf6+ Ke5 3.Da1#; 1…Ke5 2.Df2 f5  3.De3#

April 2016

aprli-2016Wit geeft mat in 2, S. Leites, 1975

Oplossing: 1.Df6!

Maart 2016

Afek_mrt_2016Wit geeft mat in 2, J.Rice, 1961

Oplossing: 1.Ld5!

Februari 2016

Afek_feb_2016Wit geeft mat in 2 H. Hermanson, 1957

Oplossing: 1.De4!

Januari 2016

Afek_jan_2016Wit geeft mat in 2,  Z. Fjellström, 1952

Oplossing: 1.Df1!

December 2015

december-2015Wit geeft mat in 2,  V. Vedders, 1951

Oplossing: 1.Pd6!

November 2015

november-2015Wit geeft mat in 3, M. Miljanić, 1996

Oplossing: 1.Dg1! Kf4 2.Txf6+ Ke5 3.Da1#; 1…Ke5 2.Df2 f5 3.De3#

Oktober 2015

oktober-2015Wit geeft mat in 3 N. Petrović, 1958

Oplossing: 1.g8T! g2 2.Txg2 Kf3 3.00#!

Augustus \ September 2015

Afek_aug_2015Wit geeft mat in 3 (J. Kopens,1916)

Oplossing: 1.Pc2! Kg5 2.Le3+ Kf5 3.Pd4#; 2…Kh5 3.Th6#

Juli 2015

afek-juli-2015Wit geeft mat in 3 (O. Wurzburg, 1944)

Oplossing: 1.De7! Kxf5 2.Kf3 f6 3.Dc5#; 1…f6 2.Dh7; 1…Kg3 2.Dg5+

Juni 2015

afekje-juni-2015Wit geeft mat in 3 (v. Bor 1947)

Oplossing: 1.Lb7! d6 2. La6 dxc5 3.Td3#

Mei 2015

mei-2015

Wit geeft mat in 3 (S. Loyd, 1886)

Oplossing: 1.Td6! exd6 2.Pd8 Kd5 (d5) 3.Tf5 (Pdf7) #

April 2015

april-2015Wit geeft mat in 3 (N. Rutberg, 1923)

Oplossing: 1.f8T! P ~  2.TxP

Maart 2015

Afek-Maart-2015Wit geeft mat in 2 (K. Hannemann, 1928)

Oplossing: 1.Pe6!

Februari 2015

afek-februari-2015Wit geeft mat in 3 (A. Ferrantl, 1959)

Oplossing: 1. Pa8! Kd6 2.Kd4 Kc6 3.Dd5#

Januari 2015

afek-januari-2015Wit geeft mat in 3 (E. B. Cook, 1856)

Oplossing: 1.Dh6! [2.Dxg7#] Lxh6 2.Lxe5; 1…gxh6 2.Lxe5+; 1…Lf6 2.Le7!

December 2014

afek-december-2014

Wit geeft mat in 2 (W. Greenwood, 1880)

Oplossing: 1. Lb1

November 2014

afek-november-2014Wit geeft mat in 2 (Klett1879)

Oplossing: 1.De2!

Oktober 2014

afek-oktober-2014Wit geeft mat in 2 (B. Barnes, 1983 )

Oplossing:  1.Da4!

September 2014

afek-september-2014Wit geeft mat in 2  (D. Sudimac, 1974)

Oplossing: 1. Ta1!

Augustus 2014

afek-augustus-2014

Wit geeft mat in 2  (T. Lewis, 1985)
Oplossing:   1. Ta6

Juli 2014
afek-juni-2014 Wit geeft mat in 2  (D. Shire, 1987)

Oplossing:  1. Le6

Juni 2014

Afek3-warton

Wit geeft mat in 3  (R. Asplund, 1960)

Oplossing: 1. Bg7 Bxg7 2. Qe6+ Kf8 3. Qe8#