Interview met Schaakopening Essenties

Sinds mei 2017 is een nieuw initiatief Schaakopening Essenties live gegaan met hun website www.schaakopeningessenties.nl. Na ruim 3 jaar in de weekenden en avonden gewerkt te hebben, vertellen de oprichters Peter, Martijn en Rob de Roode in dit interview wat Schaakopening Essenties is en voor wie het bedoeld is.

1. Hoe kwamen jullie op het idee om Schaakopening Essenties op te richten?

Wij hebben Schaakopening Essenties opgericht om clubschakers ondersteuning te bieden bij het bestuderen van bestaande openingen. Wij bemerkten namelijk dat veel schakers vaak wisselen van opening maar dat hun resultaten bepaald niet beter werden. Verlies wordt dan toegeschreven aan de opening. “Ik stop met de Najdorf want ik heb er al drie keer mee verloren”, is een typerend voorbeeld. Dergelijke opmerkingen hoorde ik (Peter de Roode) vaak bij de schaaktrainingen die ik verzorgde voor Schaakclub Santpoort. Clubschakers lijken te vergeten dat het vooral gaat over de wijze waarop ze die opening bestuderen. We behandelen bestaande openingen, alleen bieden we deze zo aan dat de schaker het sneller en beter begrijpt. Het gaat niet om zetten te onthouden maar om varianten te begrijpen. Eerst begrijpen en dan onthouden.

2. Er zijn al zoveel aanbieders op het gebied van openingen zoals Chessbase, Foxy,e.d. waarom denken jullie nog iets toe te kunnen voegen?

Dat klopt: er is aanbod genoeg maar de kwaliteit verschilt enorm. Door de intrede van de computer in de schaakwereld hebben openingsboeken zich vooral gericht op ‘volledigheid’ en krijgt de lezer vaak een hoeveelheid aan varianten voorgeschoteld. De DVD’s die op de markt zijn gekomen over openingen van o.a. Chessbase en Foxy hebben gepoogd dit probleem op te lossen door eerst een overzicht te bieden en meer uit te leggen en minder varianten aan te bieden. Maar wij denken dat de kwaliteit ervan verbeterd kan worden als er een duidelijke aanpak achter zou zitten. Nu vervalt de Grootmeester vaak in (het veel te snel) tonen van allerlei varianten. Wij bieden een alternatieve aanpak. Die is gebaseerd op vier uitgangspunten. Die zijn achtereenvolgens:
1. Bespreken strategische thema’s
2. Bespreken varianten
3. Oefenopgaven
4. Modelpartijen
Allereerst worden de strategische thema’s van de opening behandeld. Daarmee geven we een overzicht van patronen die telkens terugkomen maar net in een andere hoedanigheid. In deze fase leer je begrijpen wanneer je bijvoorbeeld in het Engels wel met zwart pion g7-g5 kunt opspelen om een loper op f4 te verdrijven. In bepaalde situaties een zeer krachtige zet, maar als wit z’n stukken net iets anders heeft staan, kan het ook een slechte zet zijn. Uniek in onze aanpak is dat wij toelichten wanneer een zet wel of juist niet goed is (het ‘waarom’)

Door eerst de strategische thema’s te bespreken wordt de tweede stap een stuk gemakkelijker. Pas nu bieden we het bespreken van de varianten aan (het ‘wat’). Onze stelling is: “Als je de strategische thema’s begrijpt, ga je de varianten beter onthouden”.
Een belangrijk uitgangspunt voor ons daarbij is dat we ons niet richten op ‘volledigheid’ maar op relevantie. Wij hebben de hoeveelheid varianten teruggebracht tot de essentie van die opening. Het derde uitgangspunt van onze aanpak zijn de Oefenopgaven, die helpen om de aangeboden stof te memoriseren. Het vierde uitgangspunt is dat wij modelpartijen aanbieden ter referentie. Vijftien goed geselecteerde partijen (waarvan tien winspartijen met de betreffende opening en vijf verliespartijen) die wij de schaker aanbieden om in eigen tempo zelfstandig te bestuderen. We hebben een handleiding gemaakt hoe dit het beste gedaan kan worden. Zo zal de schaker bij de verliespartijen zelf moeten uitzoeken waar de speler die zijn opening speelde de fout is ingegaan. Op die manier beklijft de leerstof beter.
Tot slot en zeker niet het minst belangrijke onderdeel: de openingen die wij aanbieden zijn in de Nederlandse taal. Voor veel Nederlandse clubschakers erg prettig, zeker voor de wat ouderen.
Wij hopen met deze aanpak dat onze doelgroep ‘met wind mee uit de opening’ komt. Dat kan naar onze mening het spelplezier alleen maar verhogen.

3. Op welke doelgroep mikken jullie?

Wij mikken op de clubschaker met een rating tussen de 1400 en 2200. De clubschaker die wel graag wil winnen maar niet altijd over veel tijd beschikt om openingen te bestuderen. Met onze aanpak kun je in één middag met voldoende kennis en zelfvertrouwen een nieuwe opening spelen. De taal is zoals gezegd in het Nederlands dus wij mikken ook op de Belgische markt.

4. Wie zijn jullie en waarvan hebben jullie de expertise om zulke producten te maken?

Peter, Rob en Martijn de Roode

Wij zijn met zijn drieën (Peter, Rob en Martijn de Roode) en alle drie lid van schaakclub Santpoort. Vader (Peter) is oud jeugdkampioen van Nederland en onderwijskundige die de uitleg geeft. Zoon Rob maakt met zijn technologiekennis de video-opnames, monteert deze en samen met zijn broer Martijn hebben zij de website (www.schaakopeningessenties.nl) ontworpen. Daarnaast regelt Martijn de financiële zaken van ons bedrijf gezien hij een financiële achtergrond heeft.

5. Gaan jullie vooral openingen behandelen, die jullie zelf ook spelen of moeten we breder denken?

Wij mikken op een breed en gevarieerd aanbod. Zo hebben we voor de witspeler een repertoire opgebouwd met 1. d4 2. Pf3 en 3. Lg5, De Torre. Maar we zijn nu bezig om een repertoire te maken voor 1. e4 spelers. Met zwart hebben wij nu een repertoire tegen 1. d4 voor de Chebanenko van het Slavisch gekozen (1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Pf6 4. e3 (of: Pc3) a6!?. Maar realiseren ons dat dit niet ieders ‘cup of tea’ is. Een wat scherpere opening komt er dan ook aan zoals het Wolga gambiet.
Wat we proberen mee te geven is dat we voor onze doelgroep een sluitend repertoire aanreiken. Dus ook een repertoire tegen 1. Pf3 en 1. c4 wat clubschakers nog weleens vergeten te bestuderen.
We hebben nu vier producten (De Torre, voor witspelers) en voor de zwartspelers ‘De Chebanenko’, De Philidor, en het Engels (1.c4 e5). De Reti (repertoire tegen 1. Pf3) verschijnt binnenkort.

6. Hebben jullie een bepaald doel dat jullie willen bereiken?

Ons motto is zoals gezegd “Met wind mee uit de opening komen“. Achter dit motto schuilt de gedachte dat als schakers met meer plezier studeren en daardoor betere resultaten halen, wij een bijdrage kunnen leveren om het schaakniveau van Nederlandse clubschakers te verhogen. Daarnaast zien we een interessante doelgroep: ‘de jeugd’. Wanneer ze hun stappenmethode doorlopen hebben, willen ze vaak verder. De vraag is dan ‘Hoe?’ Ons openingsaanbod en -aanpak kan dan een eerste goede stap zijn.

7. Hebben klanten specifieke schaaksoftware of iets speciaals nodig om met Schaakopening Essenties aan de slag te gaan?

Er is geen specifieke software vereist. Het enige wat je nodig hebt is een computer, laptop, tablet of telefoon die internetverbinding heeft. Zodra schakers bij ons op de website zijn, kunnen ze via ‘Openingen’ het aanbod bekijken en een video afspelen die beknopt weergeeft hoe die opening verloopt. Als je geïnteresseerd bent, kun je de opening bestellen en online afrekenen met o.a. iDeal en PayPal. Direct na de bestelling krijg je een geautomatiseerde e-mail waarin je toegang krijgt tot alle video’s en materiaal behorend bij de bestelde opening. Alles verloopt via onze overzichtelijke website. We werken niet met DVD’s waardoor we de prijs laag kunnen houden (€15,- per opening).
De 15 modelpartijen die we aanbieden zijn zowel in .pdf formaat als .pgn formaat. Voor de mensen die geen schaaksoftware hebben, hebben we de oplossing bedacht om met de gratis schaaksoftware ‘ChessX’ te werken dat met .pgn formaat werkt. Dat lichten we toe in onze handleiding. Hierdoor is Schaakopening Essenties voor iedereen toegankelijk.

8. Zijn er nog belangrijke dingen die jullie willen vertellen?

Het is onze uitdaging om alle openingen ‘dichterbij’ de clubschakers te brengen. Wij zijn het niet eens met de opvatting dat schakers met een rating van 1800 geen Konings Indisch of Ben Oni moeten spelen omdat die openingen te ingewikkeld zouden zijn en daardoor alleen voorbehouden zijn aan spelers met een rating vanaf 2000 die er veel tijd in steken. Wij hopen alle Nederlandstalige clubschakers diè openingen aan te bieden waar zij interesse in hebben. Dat moet het spelplezier ten goede komen!

 

1 reactie

  1. jan de haas schreef:

    Hallo , ik heb interesse in het Wolga gambiet.
    Worden er ook varianten uitgelegd van het weigeren van het gambiet , bv als wit op zet 4 b3 speelt, of Dc2, wat regelmatig voorkomt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *