The Spinning Wiel, Eindjaar 2014: Laat eens wat van je horen!

december_2014a


Laat eens wat van je horen!

Kent u de oude KPN-slogan nog? In dit communicatietijdperk, met e-mail, Hyves en Facebook als ouderwetse verschijningsvormen, blijkt de antieke oproep soms toch nog nodig. Geheel passend bij de middeleeuwse structuur van de KNSB.

Grootmeesterlijk schrijven

In november schreef ongeveer een tiental Nederlandse GM’s een brief aan het KNSB-bestuur, met het verzoek om die door te spelen naar de toen aanstaande Bondsraad-vergadering. Daarin het verzoek om de herverkiezing van Jan Stomphorst als bestuurslid topschaak (agendapunt van die vergadering) geen doorgang te laten vinden. Om het beschaafd te houden en niet meteen te gaan katten, werd vrij algemeen gesteld, dat we geen resultaten zagen van zijn beleid en dat Stomphorst geen draagvlak heeft bij de topspelers.

Reactie ener struisvogel

De herbenoeming is door de Bondsraad uitgesteld tot de volgende vergadering, juni 2015. Het waarom werd door de KNSB-voorzitter in een antwoordbrief aan ons verklaard. Men vond ons schrijven te weinig concreet en wilde graag duidelijker onze grieven weten om daarover een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Dat vind ik verstoppertje spelen. Als wij 0 resultaten van Stomphorst zien, ziet de Bondsraad ze dan wel? Heeft men echt niet in de gaten, dat het topschaakklimaat in Nederland al jarenlang naar de vaantjes aan het gaan is?

Ook dat nog!

Aan het eind van zijn schrijven meldde voorzitter Schuijer nog, ‘dat de heer Stomphorst met ons contact zal opnemen, zodra zijn privé-omstandigheden dat toestaan.’ Is nog niet gebeurd. Ik hoef niet te weten wat er privé mis is, maar we zitten nu een half jaar langer opgescheept met een niet functionerend bestuurslid dat, mocht hij opeens wel wensen te functioneren, voorlopig niet eens in staat is tot functioneren! Briljant.

Formalistisch en verwerpelijk

Naar aanleiding van een passage uit onze brief, waar een mandaat genoemd wordt vanuit de topspelers (na overleg met het nieuwe bestuurslid), dat het nieuwe bestuurslid kan en wil uitvoeren, merkt de voorzitter fijntjes op, ‘dat alleen de Bondsraad een mandaat kan geven.’ Bah, hoe formalistisch! Noem het dan een set actiepunten, waarover overeenstemming bestaat. En inhoudelijk eigenlijk ook onjuist. Wil een bestuurslid dingen doen die goed zijn voor het topschaak, dan hangen die toch ten nauwste samen met de wensen van de meeste topspelers. Schuijer bezondigt zich aan verwerpelijk regentengedrag: laat ons weten dat we vooral geen eisen te stellen hebben.

Nu wij weer?

Natuurlijk had de Bondsraad allang knopen moeten doorhakken, maar kennelijk is het de bedoeling dat wij weer aan zet zijn. Timman, Tiviakov, Sokolov, Van Wely, Reinderman, Van den Doel, Ernst, Bok en Van der Wiel kunnen heel goed schaken, maar samen een blok vormen, met eén stem spreken, daar zijn ze heel slecht in. Waar geen resultaten van Stomphorst te zien zijn, is het ook moeilijk om dingen te benoemen, maar toch mag het inhoudelijk geen probleem zijn om (vele) onderwerpen aan te dragen.


Nieuwe brief, met…wat?

Als de topspelers er eindelijk in slagen, een nieuwe brief op te stellen, zullen daar wellicht enkele grieven in staan op basis van persoonlijke ervaringen. Ik heb weinig behoefte om hier van alles op straat te gooien, maar enkele punten kan ik wel noemen: 1) de deplorabele staat van het NK onder Stomphorst. 8 deelnemers nog maar. In 2014 was er een lichte verbetering te zien. Dit omdat een jeugdigere, enthousiastere organisatieploeg met het NK aan de slag was gegaan. In hun eerste beurt al tonend dit beter te kunnen dan de KNSB-mensen; 2) de forse bezuinigingen van enkele jaren geleden, die vooral Topschaak en Talentontwikkeling troffen. Stomphorst had het inzicht en de daadkracht moeten hebben, om juist die 2 potentiële groeistimuli (van iedere sportbond) overeind te houden!


Laat eens…

En wat een bestuurslid topschaak meteen na zijn benoeming zou moeten doen: contact leggen èn onderhouden met de topspelers. Heb ik nooit ook maar iets van gemerkt bij Stomphorst! Jongere, actievere spelers ook nauwelijks. Need I say more? Sytze Faber voerde destijds meteen gesprekken met de topspelers, om hun wensen te inventariseren. Om daarna precies het tegenovergestelde door te voeren!


Wensen

Zal het ooit nog goed komen met de KNSB? Dat wens ik wel (zonder veel concrete hoop). Ook wens ik u allen een geweldig schaakjaar 2015 toe, te beginnen met een spectaculair Tata-toernooi! En wat Stomphorsts privé-perikelen ook mogen zijn, ik wens dat ze snel verdwijnen. Voor iedereen een stuntloos Oud en Nieuw en, niet in het minst voor KNSB en Bondsraad, veel geluk en vooral wijsheid.

1 reactie

  1. 7 februari 2021

    […] John van der Wiel heeft zich in zijn recente Spinning Wiel column op Schakers.info kritisch uitgelaten over het KNSB-bestuurslid met Topsport in zijn […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *