De nieuwe redactieleden van schakers.info

Foto: "Alex van Mil": De nieuwe redactieleden Erika Sziva en Robert Klomp

Foto: “Alex van Mil”: De nieuwe redactieleden Erika Sziva en Robert Klomp

Na zelf jaren lang genoten te hebben van de artikelen die op schakers.info werden gepubliceerd, bereikte ons het bericht dat Jan Bey, oprichter en eindredacteur, gezien zijn gezondheid een stapje terug moet doen in zijn werkzaamheden voor schakers.info. Na onderling overleg tussen Erika (Sziva) en mijzelf (Robert Klomp) vonden wij dat al het werk dat Jan in de site heeft gestoken niet verloren mocht gaan. Na gesprekken met Jan en de vaste medewerkers (John van der Wiel, Richard Vedder, Jonathan Afek) hebben Erika en ik besloten dat we dan ook een actieve rol willen spelen in schakers.info. De rolverdeling waar we voor gekozen hebben is, dat ik, Robert, de taak van eindredacteur op me zal nemen en dat Erika als redacteur haar bijdrage zal leveren.

Wat zal er veranderen op schakers.info?

We zijn niet van plan om iets wezenlijks te veranderen aan de vorm of lay-out van schakers.info. Het moet uw vertrouwde online schaakmagazine blijven, waar u op een rustig moment achtergrondverhalen kunt lezen uit en over de schaakwereld. Wij zullen ons voornamelijk blijven richten op het Nederlandse schaken, maar we zullen ook niet schromen om over de grens te kijken. Tot mijn grote vreugde heeft Jan Bey te kennen gegeven te blijven schrijven voor schakers.info. Dus u zult nog regelmatig zijn bijdrage aantreffen.

Verder zijn we van plan in de komende maanden een aantal nieuwe rubrieken te starten. U moet dan denken aan interviews, schaaktechnische uitleg, prijsvragen, etc. We verwachten ook een aantal nieuwe schrijvers te kunnen begroeten, zodat er frequent nieuwe stukken zullen verschijnen. Zodra hier meer nieuws over is, zal ik u erover informeren.

Ik hoop dat u, als regelmatige bezoeker de komende jaren zult blijven genieten van uw online schaakmagazine en dat u niet zal schromen om uw vragen en opmerkingen met ons te delen. redactie@schakers.info.

Met vriendelijke groet,

Robert Klomp